01
01
01

Η λέξη σαρκοείδωση είναι λόγιο ενδογενές δάνειο από την αγγλική λέξη sarcoidosis, που με τη σειρά της έχει πλαστεί από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις σάρξ + εἶδος («η φλεγμονή δίνει την εντύπωση ακατέργαστης σάρκας»).

Θεραπεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής σαρκοείδωσης δεν είναι υποχρεωτική καθώς η νόσος μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενη και η θεραπεία συχνά συσχετίζεται με σημαντικές παρενέργειες.

Η απόφαση για έναρξη θεραπείας καθόριζεται από την παρουσία σημαντικών συμπτωμάτων ή περιοορισμού της λειτουργικής ικανότητας.

Τα στεροειδή αποτελούν τη βάση της φαμρακευτικής θεραπείας. Τα υπόλοιπα φάρμακα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη μείωση της δοσολογίας των στεροειδών.