01
01
01

Η λέξη σαρκοείδωση είναι λόγιο ενδογενές δάνειο από την αγγλική λέξη sarcoidosis, που με τη σειρά της έχει πλαστεί από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις σάρξ + εἶδος («η φλεγμονή δίνει την εντύπωση ακατέργαστης σάρκας»).

Διεθνείς Οδηγίες

H ορθή διαχείριση της νόσου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και ανακούφιση των συμπτωμάτων, στην προστασία από μόνιμη βλάβη ευγενών οργάνων (εγκέφαλος, οφθαλμοί) και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Συνιστάται η αρχική εκτίμηση από πνευμονολόγο, ενώ για ασθενείς με εξωπνευμονικές εκδηλώσεις απαιτείται συμμετοχή περισσότερων ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση.